GÜNCEL MEVZUAT
6722 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave ... - MuhasebeTR

6722 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave ...

31 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 267736772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2008 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (BKK 2008/13159)

Karar Sayısı :
2008/131594/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2008 yılında;a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2008, diğer yarısının 30/6/2008 tarihinde,b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 4/12/2008 tarihinde,ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2008 tarihli ve 586 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

(31.01.2008)

GÜNDEM