GÜNCEL MEVZUAT
SGK: 2018 yılı Mali Tatil Uygulaması - MuhasebeTR

SGK: 2018 yılı Mali Tatil Uygulaması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 99779835-202.99-E.6416865

22/06/2018 Konu : 2018 yılı mali tatil uygulaması                                                                            

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci gün sonu olan 27 Temmuz(dahil) kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu, yine 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir.  

Diğer taraftan, 30/06/2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5604 Sayılı Mali

Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının  son gününün tatil olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip  eden günden başlar ve bu ayın 20 ‘sinde (yirmisi dahil) sona erer.

Hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan, 2018 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2018) Cumartesi gününe rastladığından, 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

Buna bağlı olarak, yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018 (30 Haziran 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ancak, resmi işyeri işverenlerince, 15/5/2018-14/6/2018 dönemine ait prim tutarlarının, en geç 16/7/2018 tarihine kadar ödemesi gerekmekte ise de, 16/7/2018 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27/7/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

(25.06.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM