GÜNCEL MEVZUAT
7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği | MuhasebeTR

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği.

ÖZET:303 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

−İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı,
−Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası,

−Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması,

−İlave asgari geçim indirimi düzenlemesi,konularında açıklamalarda bulunulmuştur

Devamı İçin Tıklayınız

(13.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)
  2. Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)
  3. 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)
  4. TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)
  5. Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)
  6. Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)
  7. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)
  8. 15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)
  9. Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (15.01.2019)
  10. Defter Beyan Sistemi:Gider Kayıt Alt Türü” Mekanizması” Kullanıma Açılmıştır (15.01.2019)

GÜNDEM