GÜNCEL MEVZUAT
7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği - MuhasebeTR

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

ÖZET:303 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

−İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı,
−Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası,

−Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması,

−İlave asgari geçim indirimi düzenlemesi,konularında açıklamalarda bulunulmuştur

Devamı İçin Tıklayınız

(13.06.2018)

GÜNDEM