GÜNCEL MEVZUAT
Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında - MuhasebeTR

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında.

Birliğimize intikal eden olaylardan ile defter beyan sistemine tabi basit usul mükelleflerinden alınacak muhasebe ücretleri konusunda bazı tereddürlerin olduğu tespit edilmiştir.

Birlik yönetim kurulu'nun 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı kararı ile 2018 yılı asgari ücret tarifesinin tablo  II-3 ' Diğer Beyannameler' bölümünün C/d 'Yıllık E-Beyannameler' Bölümünde yer alan ücretin (aylık 28 TL ) basit usul mükellefleride kapsadığı  görülmüş,dolayısıyla  uygulanacak asgari ücretin buna göre belirleneceğinin odalara duyurulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan

Genel Sekreter

 

(11.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  2. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  3. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  4. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  5. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  6. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  7. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  8. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  9. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  10. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)

GÜNDEM