GÜNCEL MEVZUAT
Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında - MuhasebeTR

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında.

Birliğimize intikal eden olaylardan ile defter beyan sistemine tabi basit usul mükelleflerinden alınacak muhasebe ücretleri konusunda bazı tereddürlerin olduğu tespit edilmiştir.

Birlik yönetim kurulu'nun 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı kararı ile 2018 yılı asgari ücret tarifesinin tablo  II-3 ' Diğer Beyannameler' bölümünün C/d 'Yıllık E-Beyannameler' Bölümünde yer alan ücretin (aylık 28 TL ) basit usul mükellefleride kapsadığı  görülmüş,dolayısıyla  uygulanacak asgari ücretin buna göre belirleneceğinin odalara duyurulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan

Genel Sekreter

 

(11.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM