GÜNCEL MEVZUAT
Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma - MuhasebeTR

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma

ÖZET: Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil edilen özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı SGK’ ya ilişiksizlik belgesi müracaatları yapılmadan ve bu belgeyi temin etmeden yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri imkânı getirildi

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI

Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ilişiksiz belgesinin alınma süreci aşağıda belirtilmiştir:

1) İşveren öncelikle ruhsat vermeye yetkili makama müracaat edecektir.

2) Müracaat edilen makam, SGK’ ya yapı ile ilgili araştırma işleminde gerekli olan bilgileri elektronik ortamda online olarak iletecektir.

3) SGK ünitesi, ilişiksiz belgesi için müracaat edilen makamdan gelen bilgiler doğrultusunda araştırma işlemini tamamlayacaktır.

4) SGK ünitesi araştırma işlemini yaparak, elektronik olarak oluşturduğu inşaat işyerine ait ilişiksizlik belgesini ilgili makama online olarak gönderilecektir.

Yukarıda açıklanan süreçler, yapı ruhsatına istinaden tescili otomatik yapılan işyerleri için uygulanacak olup, manuel tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerini kapsamamaktadır.

İnşaat işyeri işverenlerimiz ile meslek mensuplarımız, bu düzenleme ile ilişiksiz belgesini, yapı kullanma izin belgesi için başvurduğu makamdan almış olacaktır.

(09.06.2018)

GÜNDEM