EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik - MuhasebeTR

GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik

GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik.

MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK:

Muh, MuhGVK281 ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde; 

 • İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim ekinde değişiklik yapılmıştır. 
 • Ekler bölümüne Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim eklenmiştir. 

Söz konusu bildirimler, konuya ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirleneceği tebliğ ve yönetmeliklerin yayımından sonra kullanılabilecektir. 

ÖTV4 BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listenin, Diğer Malların Teslimleri, İstisnalar ve İndirimler ile İhraç Edilmek Şartıyla Diğer Malların Teslimi bölümlerine eklenen ve çıkartılan yeni GTİP’ler nedeniyle ÖTV4 beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. 

(07.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
 2. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
 3. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
 4. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
 5. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
 6. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
 7. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)
 8. Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)
 9. Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)
 10. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

GÜNDEM