GÜNCEL MEVZUAT
GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik - MuhasebeTR

GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik

GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik.

MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK:

Muh, MuhGVK281 ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde; 

 • İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim ekinde değişiklik yapılmıştır. 
 • Ekler bölümüne Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim eklenmiştir. 

Söz konusu bildirimler, konuya ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirleneceği tebliğ ve yönetmeliklerin yayımından sonra kullanılabilecektir. 

ÖTV4 BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listenin, Diğer Malların Teslimleri, İstisnalar ve İndirimler ile İhraç Edilmek Şartıyla Diğer Malların Teslimi bölümlerine eklenen ve çıkartılan yeni GTİP’ler nedeniyle ÖTV4 beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. 

(07.06.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
 2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
 3. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
 4. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
 5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
 6. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
 7. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
 8. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
 9. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)
 10. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)

GÜNDEM