GÜNCEL MEVZUAT
İşkolu Tespit Kararı - MuhasebeTR

İşkolu Tespit Kararı

İşkolu Tespit Kararı .

Resmi Gazete Sayı :30412

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/28

İşyeri                  :  T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)

                               Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  1117605.006

Tespiti İsteyen   :  Toleyis Sendikası

İnceleme             :  T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; T.C. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri, spor tesisleri vs. başlıklarını taşıyan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmesi, işverenliğin vergi levhasındaki unvanının “Eğitim ve Dinlenme Tesisi” olarak geçmesi, işyerinde çalışan işçilerin teknisyen, resepsiyon görevlisi, çamaşırhane görevlisi, muhasebe görevlisi, garson, bulaşıkhane görevlisi, kat ve temizlik personeli, mutfak temizlik personeli, çaycı ve pideci görevlerini icra etmeleri, işverenliğin gelirlerinin ağırlıklı olarak “Konaklama” gelirlerinden teşekkül etmesi en nihayetinde işyerinin 38 oda ve 67 yatak kapasitesi ile Sağlık Bakanlığı personeline, başka kurumlardan gelen memurlara veya üçüncü şahıslara konaklama hizmeti vermesi ayrıca yemek hizmeti de sunması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

(05.05.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  3. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  4. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  6. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  7. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  8. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  9. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)
  10. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)

GÜNDEM