EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
İşkolu Tespit Kararı - MuhasebeTR

İşkolu Tespit Kararı

İşkolu Tespit Kararı .

Resmi Gazete Sayı :30412

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/28

İşyeri                  :  T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi)

                               Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  1117605.006

Tespiti İsteyen   :  Toleyis Sendikası

İnceleme             :  T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; T.C. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri, spor tesisleri vs. başlıklarını taşıyan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmesi, işverenliğin vergi levhasındaki unvanının “Eğitim ve Dinlenme Tesisi” olarak geçmesi, işyerinde çalışan işçilerin teknisyen, resepsiyon görevlisi, çamaşırhane görevlisi, muhasebe görevlisi, garson, bulaşıkhane görevlisi, kat ve temizlik personeli, mutfak temizlik personeli, çaycı ve pideci görevlerini icra etmeleri, işverenliğin gelirlerinin ağırlıklı olarak “Konaklama” gelirlerinden teşekkül etmesi en nihayetinde işyerinin 38 oda ve 67 yatak kapasitesi ile Sağlık Bakanlığı personeline, başka kurumlardan gelen memurlara veya üçüncü şahıslara konaklama hizmeti vermesi ayrıca yemek hizmeti de sunması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

(05.05.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  2. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  3. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  4. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  5. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  6. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  7. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)
  8. Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)
  9. Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)
  10. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

GÜNDEM