GÜNCEL MEVZUAT
495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı - MuhasebeTR

495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen tam mükellef sermaye şirketlerinin, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.  

(25.04.2018)

GÜNDEM