GÜNCEL MEVZUAT
Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi - MuhasebeTR

Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99779835-202.99-E.2820392

Tarih: 13/04/2018

Konu : Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde;

(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindebelirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce AmasyaBartınÇankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

Denilmektedir.

Buna göre, 1/6/2017 tarihinden beri Kırşehir ilindeki işverenler için getirilen “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler için de geçilmiş olup resmi işyeri işverenlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermelerine yönelik hazırlıkların devam etmesi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar aylık prim ve hizmet belgelerini e-bildirge sistemiyle göndermeye devam edecekleri açıklanmış bulunmaktadır.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran Kamu işyeri işverenlerinden, gelir vergisi kesintisi yapıp muhtasar beyanname göndermekle yükümlü olanların, 2018/Nisan döneminden (15.04.2018-14.05.2018) itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-Beyanname sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

(17.04.2018)

GÜNDEM