GÜNCEL MEVZUAT
Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek

ÖZET:

2016 ve 2017 yılarında 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç tüm özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar için Ocak-Aralık dönemi için yararlandıkları asgari ücret desteği, 2018 yılında da Ocak-Eylül dönemi için uygulanmaya devam edecektir.

ASGARİ ÜCRETE DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI:

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018 yılında Ocak-Eylül dönemlerinde uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esasları henüz açıklamamıştır. Ancak, 2016 ve 2017 yıllarında verilen asgari ücret desteğine esas kanun metni ile 2018 yılı için verilecek asgari ücret desteğinin yasa metni Bakanlar Kurulunca belirlenecek parametreler hariç bire bir aynıdır. Bu nedenle Asgari ücret desteğinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek parametreler dışında bir değişiklik beklenmemektedir.

5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesi uyarınca 2016 yılında, 2016 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında olan, 2016 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilmiştir.

Yine 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde uyarınca 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas günlük kazanç tutarı 164,70-TL olarak belirlenmiştir.

Bu parametrelere bakıldığında, asgari ücret desteğinde kıstas olarak alınan günlük prime esas kazanç miktarı her zaman bir yıl öncesinin prime esas günlük kazanıcının 2 katı, toplu sözleşmelere tabi işyerleri için ise 3 katı olarak alındığı görülmektedir. Buna göre 2017 yılında günlük prime esas kazanç 59,25.-TL olduğu düşünüldüğünde 2018 yılı Asgari Ücret Desteği için;

2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 118,5 TL (Bu rakam yuvarlanabilir) ve altında olan, 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verileceği varsayılmaktadır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2018 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas günlük kazanç tutarının 177,75-TL (Bu rakam yuvarlanabilir) olacağı tahmin edilmektedir.

Bakanlar Kurulu kararı yayımlandıktan ve Sosyal Güvenlik kurumu 2018 yılında verilecek Asgari Ücret Desteğinin usul ve esasları belirlendikten sonra daha ayrıntılı sirkülerimiz yayımlanacaktır.

Burada işverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın dikkat etmesi gereken husus, asgari ücret desteğine esas parametreler Bakanlar Kurulunca belirlenmediğinden, 2018 yılı Şubat ayına ait sigorta primlerini öderken herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağından, asgari ücret desteği yokmuş gibi primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteği 2018 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olduğundan, Bakanlar Kurulunca gerekli parametreler açıklandığında, birikmiş asgari ücret desteği daha sonraki ayların sigorta primlerinden toplu olarak mahsup edilecektir.

7103 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

(03.04.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM