GÜNCEL MEVZUAT
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

ÖZET : 7099  sayılı  YATIRIM  ORTAMININ  İYİLEŞTİRİLMESİ  AMACIYLA  BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR  KANUN’la kooperatiflerin, kooperatif  birliklerinin,  kooperatif  merkez  birliklerinin  ve  Türkiye  Milli  Kooperatifler  Birliğinin  muhasebe  usulleri  ve  mecburî  olarak  tutacakları defterler  hakkında 6102 sayılı  Türk  Ticaret Kanunu  hükümlerinin uygulanması  yönünde  yapılan değişikliğe  paralel  olarak TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ’de değişiklik yapıldı.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(26.03.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  2. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  3. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  4. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  6. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  7. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  8. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  9. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)
  10. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)

GÜNDEM