EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

ÖZET : 7099  sayılı  YATIRIM  ORTAMININ  İYİLEŞTİRİLMESİ  AMACIYLA  BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR  KANUN’la kooperatiflerin, kooperatif  birliklerinin,  kooperatif  merkez  birliklerinin  ve  Türkiye  Milli  Kooperatifler  Birliğinin  muhasebe  usulleri  ve  mecburî  olarak  tutacakları defterler  hakkında 6102 sayılı  Türk  Ticaret Kanunu  hükümlerinin uygulanması  yönünde  yapılan değişikliğe  paralel  olarak TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ’de değişiklik yapıldı.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(26.03.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  2. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  3. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  4. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  5. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  6. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  7. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)
  8. Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)
  9. Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)
  10. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

GÜNDEM