GÜNCEL MEVZUAT
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - MuhasebeTR

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

ÖZET : 7099  sayılı  YATIRIM  ORTAMININ  İYİLEŞTİRİLMESİ  AMACIYLA  BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR  KANUN’la kooperatiflerin, kooperatif  birliklerinin,  kooperatif  merkez  birliklerinin  ve  Türkiye  Milli  Kooperatifler  Birliğinin  muhasebe  usulleri  ve  mecburî  olarak  tutacakları defterler  hakkında 6102 sayılı  Türk  Ticaret Kanunu  hükümlerinin uygulanması  yönünde  yapılan değişikliğe  paralel  olarak TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ’de değişiklik yapıldı.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(26.03.2018)

GÜNDEM