GÜNCEL MEVZUAT
Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Ne İlişkin Tebliğ - MuhasebeTR

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Ne İlişkin Tebliğ

ÖZET:Tebliğde 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartlara ilaveolarak Kanunun Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden maddeden yararlanılabilmesi için;

a) Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 5 yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(26.03.2018)

GÜNDEM