GÜNCEL MEVZUAT
Kuruluş Aşamasında Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdiki - MuhasebeTR

Kuruluş Aşamasında Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdiki

ÖZET:493  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliğinde aşağıdaki  konularda düzenleme yapılmıştır.

-Vergi Usul Kanunu’nun223’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte,  anonim  ve  limited  şirketler  ile kooperatiflerin  kuruluş aşamasında,  defterlerin  şirket  merkezinin  bulunduğu  yer  ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız

(26.03.2018)

GÜNDEM