GÜNCEL MEVZUAT
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin ... - MuhasebeTR

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin ...

29 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26741

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2007/2)

 

 

             MADDE 1 – Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

             MADDE 2 – 26/12/2006 tarihli ve 26388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:İç Ticaret 2006/1) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31/12/2008 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31/3/2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(29.12.2007)

GÜNDEM