GÜNCEL MEVZUAT
2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları - MuhasebeTR

2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

ÖZET : 1 Ocak 2018 – 30 Ocak 2018 ile 1 Temmuz 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.

Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları.

31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2018 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2018 yılı memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Yazının Tamamını Görmek İçin Tıklayınız

(19.02.2018)

GÜNDEM