GÜNCEL MEVZUAT
SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti - MuhasebeTR

SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti

PTT memurlarınca yapılan tebligatların, 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine işyeri çalışanı, işyeri daim çalışanı, görevli sekreter gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için, tebligatı alan kişi adına re sen sigortalılık tescili sağlanacaktır. 

PTT Memurunca İşyeri Çalışanlarına Yapılacak Tebligatlar Üzerine Uygulanacak İşlemler

Yapılan düzenlemede, PTT memurlarınca tebliğ edilen belgelerin, resmi kurumlarca düzenlenen belge oldukları göz önüne alındığında;

  1. Yapılan tebligatın PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının,
  2. İşyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerin yazıldığının,

tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için , tebligatı teslim alan kişi adına re ‘sen sigortalılık tescili yapılacaktır

Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığının, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazların sunulacak belgelerle ispatlanması halinde ortaya çıkacak prim ve idari para cezaları ünite itiraz komisyonlarınca kaldırılacaktır. Aksi takdirde tebligatı alan kişinin sigortalılığı resen tescil edilecek ve işverenden prim belgeleri istenecek, belgelerin süresinde verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın yukarıda açıklanan yaptırımlarla karşılaşmaması için, işyerinde çalışmayan kişilerin, işyerinde söz konusu tebligatları almaması için gerekli özen ve dikkati göstermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…

(06.02.2018)

GÜNDEM