GÜNCEL MEVZUAT
SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri - MuhasebeTR

SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri

SGK İLİŞİKSİZ BELGELERİNDE ISLAK İMZALI BELGE YANINDA BARKODLU BELGE DE KULLANILABİLECEK

 ÖZET: Yatırım ortamı iyileştirme kararları paralelinde, iskan izni alınması için gerekli olan SGK-vergi borcu yoktur denetimlerinin oluşturulacak bir ara yüz ile elektronik ortamda denetimin sağlanması için “ilişiksiz belgesi” elektronik ortamda barkod numaralı olarak üretilmiştir.

İLİŞİKSİZ BELGESİ ALINMASINDA İSTENİLECEK BELGENİN İÇERİĞİ

Yapılan düzenleme ile bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen ilişiksiz belgeleri soğuk damga veya barkod numaralı olacaktır. Bu anlamda SGK tarafından yayınlanan 2018/03 sayılı genelgeyle, sadece soğuk damga ifadesi geçen aşağıdaki genelgelerdeki ibareler “soğuk veya barkod numaralı olarak değiştirilmiştir.

— 2008- 88 sayılı SGK Genelgesi

— 2009- 62 sayılı SGK Genelgesi

— 2011-13 sayılı SGK Genelgesi

Yapılan düzenleme ile yukarıda açıklanan genelgelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi alabilmek için bizzat Kuruma gidip soğuk damgalı, ıslak imzalı ilişiksiz belgesi almak gerekmekte iken, artık Kurum tarafından üretilen barkod numaralı belge, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, ilişiksiz belgesi verecek Kurumun Kep adresine gönderilecektir. Belgenin ıslak imzalı veya soğuk damgalı olduğu üretilen barkod numarasından teyit edilecektir. Bu sayede yapı kullanma izin belgesi talep eden kişi Belediye ve SGK arasında gidip gelmeden işlemi sonlandıracaktır.

(06.02.2018)

GÜNDEM