GÜNCEL MEVZUAT
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ - MuhasebeTR

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ.

28 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26740

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27 olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(28.12.2007)

GÜNDEM