GÜNCEL MEVZUAT
Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? - MuhasebeTR

Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? 

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30.a tamamlanması için nakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği  yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi gerekmektedir.

İşyerinin veya Sigortalının nakli Halinde Çalışma Gün Sayısının Hesaplanmasının Usul ve Esasları

26.01.2018 tarih 30 sayılı sirkülerimizde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girileceğini açıklamıştık.

Bu bağlamda meslek mensuplarımızdan gelen bilgilerden, Şubat ayı içerisinde sigortalının hizmet akdi kesintiye uğramadan, aynı işverenin başka bir işyerine nakil olması halinde Şubat ayındaki çalışma gün sayısının kaç olacağı yönünde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

Bu nedenle işyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30’a tamamlanması için nakil olunan (sonraki) işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilmesi icap etmektedir.

İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın 2018 yılı Şubat ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenlerken bu hususa dikkat etmelerini önemle tavsiye ederiz.

Saygılarımızla…

(30.01.2018)

GÜNDEM