GÜNCEL MEVZUAT
Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru

DUYURU

5434 SAYILI KANUNUN 40 INCI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ 19 UNCU BENDİ GEREĞİNCE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN

YARARLANDIRILAN 4/C SİGORTALILARI İÇİN DÜZENLENECEK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 25/8/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 153 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tabloya 19 sıra numarası eklenerek Ceza İnfaz Kurumlarında Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlilerin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına imkan sağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılarımızın bilgilerinin yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gönderilebilmesi için, Kurumumuz portalının  E-SGK  başlığı  altında  KAMU  bölümünde  Hizmet  Takip  Programı   (HİTAP)       ( https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/) giriş sayfasında yer alan “Başvurular” kısmındaki “Yeni FHZ Bildirim” başlığı altına “Adalet Bakanlığında Görev Yapanların Bildirimi” eklenmiştir.

Buna göre, Kanunun yürürlük tarihi olan 25/8/2017 tarihinden itibaren Ceza İnfaz Kurumlarında Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler için eklenen Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi’nin;

Daha önce Kurumlara verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmak ve emeklilik için gerekli hizmet yılını tamamlamış olan ya da görevinden ayrılan personele öncelik verilmek suretiyle eksiksiz ve doğru olarak doldurularak elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, ayrıca kağıt ortamında gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Düzenlenecek tespit belgelerindeki bilgilerle Kesenek Bilgi Sistemindeki bilgilerin uyumsuz olması halinde sigortalıların yararlandırılması gereken fiili hizmet süresi zamlarının tespitinde sıkıntılar yaşanacağından, bu durum sigortalılar hakkında yapılacak iş ve işlemlerin uzamasına neden olacaktır.

Bu nedenle, tespit belgeleri ile kesenek bilgi sistemindeki bilgilerin gönderilmesinde azami dikkat gösterilmesi ve tespit belgelerinin düzenlenmesine ilişkin HİTAP WEB programında “Yardım Dosyaları ve İletişim” linkindeki güncellenen“Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi Kullanım Klavuzu” ndan yararlanılması gerekmektedir.

İletişim:

(312)

458 76 08

(312)

458 76 52

(312)

458 76 54

(17.01.2018)

GÜNDEM