GÜNCEL MEVZUAT
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları | MuhasebeTR

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30300 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANI.ARI
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  
(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık Oran (%)
   
1.1/1/2017 tarihinden itibaren :  
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
1.2. Temerrüt faiz oranı  
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
1.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 9.75
2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :  
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
2.2. Temerrüt faiz oranı  
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 10.5
3.1/1/2014- 31/12/2014 dönemi için  
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
3.2. Temerrüt faiz oranı  
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 11.75

(13.01.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK: 5510 Sayılı Kanunun Geçici 76 ncı Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (23.07.2018)
  2. SGK: Emekli Maaşlarına Yapılan Zamdan Kaynaklanan Fark Ücretlerine İlişkin Duyuru (21.07.2018)
  3. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında (20.07.2018)
  4. GİB: Enflasyon Düzeltme Beyannamesi Hk. Duyuru; (19.07.2018)
  5. GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (17.07.2018)
  6. TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)
  7. ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)
  8. 1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)
  9. İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)
  10. ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)

GÜNDEM