GÜNCEL MEVZUAT
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları | MuhasebeTR

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar

13 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30300 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANI.ARI
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  
(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık Oran (%)
   
1.1/1/2017 tarihinden itibaren :  
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
1.2. Temerrüt faiz oranı  
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
1.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 9.75
2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :  
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
2.2. Temerrüt faiz oranı  
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 10.5
3.1/1/2014- 31/12/2014 dönemi için  
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse. 9
3.2. Temerrüt faiz oranı  
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 11.75

(13.01.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları (18.10.2018)
  2. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)
  3. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)
  4. Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.10.2018)
  5. Z Raporu Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımı Kullanıma Açıldı (17.10.2018)
  6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı (17.10.2018)
  7. Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (15.10.2018)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün Bugün (15.10.2018)
  9. İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı (12.10.2018)
  10. TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (10.10.2018)

GÜNDEM