GÜNCEL MEVZUAT
e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru | MuhasebeTR

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru.

17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından nasıl yararlanılacağına ilişkin Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, söz konusu Kılavuza;http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.4.08.01.2018.pdf linkinden ulaşılabilir.

Mükelleflerimiz, Özel Entegrasyon Yöntemi, Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi veya Portal Yöntemi olmak üzere 3 yöntemden birini kullanmak suretiyle söz konusu uygulamalardan yararlanabilir.


e-SMM ve/veya e-MM uygulamalarını Portal Yöntemi üzerinden kullanacak mükelleflerimizin, söz konusu uygulamalara ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Mükelleflerimizin söz konusu uygulamalara başvurabilmeleri ve kullanabilmeleri için ilgili birimlerden temin edecekleri Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)’ya veya aşağıda belirtilen adresten başvurabilecekleri Mali Mühre sahip olmaları gerekmektedir. (Arızalanma, çalınma vb. durumlar göz önünde bulundurularak birden fazla NES veya Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunur).

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür temin edildikten sonra aşağıda belirtilen adreslerden söz konusu uygulamalara başvurulabilir.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE/VEYA E-MÜSTAHSİL MAKBUZU BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/

Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren mükelleflerin listesi birkaç saat içinde http://www.efatura.gov.tr internet adresinin e-SMM / e-MM bölümünün “Kayıtlı Kullanıcılar” kısmında yayınlanır. Kayıtlı Kullanıcı olarak yayınlanan mükellefler NES veya Mali Mühürleri ile giriş yapmak suretiyle https://earsivportal.efatura.gov.tr/ internet adresinden e-SMM ve/veya e-MM düzenlemeye başlayabilirler.

Söz konusu başvuru işlemi elektronik ortamda yapılmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmekte olup, başvurunun kağıt çıktısının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

(11.01.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları (18.10.2018)
  2. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)
  3. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)
  4. Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.10.2018)
  5. Z Raporu Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımı Kullanıma Açıldı (17.10.2018)
  6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı (17.10.2018)
  7. Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (15.10.2018)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün Bugün (15.10.2018)
  9. İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı (12.10.2018)
  10. TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (10.10.2018)

GÜNDEM