GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Sirküler/50 - MuhasebeTR

Katma Değer Vergisi Sirküler/50

Katma Değer Vergisi Sirküler/50.

Tarih 24/12/2007
Sayı KDVK-50/2007-6
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 50

 

 

 
Konusu : Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı
Tarihi :24/12/2007
Sayısı : KDVK-50/2007-6
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 41/4 ve 46/1


1.Giriş:

Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2.Yasal Düzenleme:

Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ancak, 2007 yılı Kurban Bayramının Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 25/12/2007 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

 

3.Sonuç:

Buna göre, Kasım/2007 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 25/12/2007 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.

Duyurulur.

 

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı 

(24.12.2007)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM