GÜNCEL MEVZUAT
Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma - MuhasebeTR

Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma

Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma.

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca “Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen” ve 4. Maddede yer alan şartları (www.efatura.gov.tr internet adresinde 10/10/2017 tarihinde yayınlanan duyuruda detaylı olarak açıklanmıştır.) sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açılmış bulunmaktadır.
Mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 1/1/2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerekmektedir. Elektronik başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız.

(04.11.2017)

GÜNDEM