GÜNCEL MEVZUAT
Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru

 Bilindiği üzere, 15.02.2017 tarih ve 29980 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 21. Maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-5. Bölümünün sonuna "Artırımlı Teminat Uygulaması" eklenmiştir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

(12.08.2017)

GÜNDEM