GÜNCEL MEVZUAT
BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Sayı: 30137 


Karar Sayısı : 2017/10467

Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 75288 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1– 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Karara ekte yer alan liste eklenmiştir.

“MADDE 1- (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası, ekli listede yer alan kara ve deniz sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.”


MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan Çıldır Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve Sarp kara sınır kapıları ile Alsancak, Derince, Giresun, İskenderun, Karasu, Samsun, Trabzon, Yalova ve Zonguldak deniz sınır kapılarında istisna uygulamasına, bu sınır kapılarındaki gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulduğunun ve genel güvenlik önlemlerinin alındığının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren başlanır.”


MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
4/8/2006 26249

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/11/2006 26348
2- 30/12/2006 26392 (4. Mükerrer)
O 29/8/2007 26628
4- 11/6/2011 27961
SINIR KAPILARI LİSTESİ
Sıra No Kara Sınır Kapıları İli
1 Çıldır Aklaş Ardahan
2 Dilucu Iğdır
3 Gürbulak Ağrı
4 Hamzabeyli Edirne
5 İpsala Edirne
6 Kapıköy Van
7 Kapıkule Edirne
8 Sarp Artvin
Sıra No Deniz Sınır Kapıları İli
1 Alsancak İzmir
2 Ambarlı İstanbul
3 Çeşme İzmir
4 Derince Kocaeli
5 Giresun Giresun
6 İskenderun Hatay
7 Karasu Sakarya
8 Kepez Çanakkale
9 Mersin Mersin
10 Pendik İstanbul
11 Samsun Samsun
12 Tekirdağ Tekirdağ
13 Trabzon Trabzon
14 Yalova Yalova
15 Zonguldak Zonguldak

(28.07.2017)

GÜNDEM