GÜNCEL MEVZUAT
Muhtasar Beyanname Değişikliği hk - MuhasebeTR

Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

Muhtasar Beyanname Değişikliği hk.

 “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir. 

(01.07.2017)

GÜNDEM