GÜNCEL MEVZUAT
Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır - MuhasebeTR

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır.

  

ÖZET :

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılarak mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onay süreleri, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonundan ikinci ayın sonuna uzatılmıştır.

 

Bu kapsamda; 31/5/2017 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onay süreleri 31  Temmuz 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzamıştır.  

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında Vergi Usul Kanunu’nun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabileceği hükmü yer almaktaydı.

 

Ancak; 30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bu tarih itibariyle yürürlüğe giren Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik ile söz konusu fıkra aşağıdaki gibi olmuştur.

 

MADDE 15-

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.

 

 

 

Buna göre Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, daha önce mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ay sonuna kadar yaptırılabilirken yeni düzenleme ile mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yaptırılabilecektir.

 

Bu kapsamda 7020 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; Maliye Bakanlığınca Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 23/10/2011 tarihi itibarıyla ilan edilen mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31/5/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiş; konuyla ilgili açıklamalarımıza 05.06.2017/72 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

Yeni düzenleme 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 31/5/2017 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onay süreleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzamış olmaktadır.

 

 

Saygılarımızla…

 

 

“Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” tam metni için tıklayınız…>>>

(30.06.2017)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM