GÜNCEL MEVZUAT
464 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır - MuhasebeTR

464 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

464 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.

e-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

 

Bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan gelişmeler vergilendirme konusunda yapılan işlemlerin ve düzenlenen belgelerin de elektronik ortama taşınmasını ve e-Dönüşüm sürecine katılmayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda alıcısına iletilmesini de kapsayan e-Arşiv Fatura Uygulamasını hayata geçirmiştir.

433 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Fatura Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya dahil olan mükelleflerimiz, gerek e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcılara gerekse de e- Fatura sistemine kayıtlı olmayan diğer vergi mükellefleri ile nihai tüketicilere faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilme ve alıcısının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletebilme imkanına kavuşarak süreçlerini elektronik ortama taşıyabilmektedir.

 

 

433 ve 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca internet

 

 üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e- Arşiv Uygulamasına geçme ve vergi mükellefi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen internet satışlarına ait faturaları ise elektronik ortamda alıcısına iletme mecburiyeti getirilmiştir. Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 1.1.2016 tarihinde, 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine veya başka bir mükellefe ait olması e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğunu etkilememektedir. İnternet satışı yapan mükelleflerimizin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş sürecinde bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlığımızca “İNTERNET SATIŞI YAPAN      MÜKELLEFLERİN      E-ARŞİV      UYGULAMASINA      GEÇİŞ      REHBERİ”      hazırlanmış     ve

www.egirisimci.gov.tr                                                      internet                                                     adresinde (http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf) yayınlanmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak, 2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan  mükelleflerimizin, 1.1.2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.

Bu kapsama giren mükelleflerimizin ilerleyen dönemlerde yapılabilecek vergi inceleme veya denetim faaliyetlerinde cezai işlemlere maruz kalmaması bakımından, e-Arşiv Fatura uygulamasına gerekli başvuru ve geçiş işlemlerini süresinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş işlemleri www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e- ArsivBasvuruKilavuzu.v1.3.(23.12.2015).pdf)  açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

 

Mükelleflerimize Duyurulur.

(10.12.2016)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM