GÜNCEL MEVZUAT
6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. - MuhasebeTR

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve
  • 210 sayılı Değerli Kağıtlar Vergisi Kanununda

 

değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ilgili kanunlara işlenerek "www.gib.gov.tr" mevzuat bölümü güncellenmiştir.

6745 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

(09.09.2016)

GÜNDEM