GÜNCEL MEVZUAT
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 11) Hazırlandı - MuhasebeTR

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 11) Hazırlandı

 Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 9/8/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalarımıza devam edilmekte olup, mevcut Taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi okirbas@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

(07.09.2016)

GÜNDEM