GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2007 / 72 - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2007 / 72

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

Tarih :

21/9/2007

Sayı :

B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-680628 ANKARA

Konu :

Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgelerindeki Yapıların Sınıf-Grubu ile İtirazlar.

 

 

 

 

G E N E L G E

2007-72

 

 

Bilindiği gibi, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili asgari işçilik uygulaması sırasında yapı ruhsatında kayıtlı yapı sınıf ve gruplarının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listede kayıtlı yapı sınıf ve gruplarından farklı olması gibi durumlarda ne yönde işlem yapılması gerektiği 09/04/2007 tarihli ve 2007-22 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

 

Ancak, bazı serbest bölge veya organize sanayi bölgesi müdürlüklerince düzenlenen yapı ruhsatnamelerinde kayıtlı inşaatın, ruhsatnamedeki yapı sınıf ve grupları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listede yer alan yapı sınıf ve gruplarının uyuşmadığı, bu bölgeler içinde farklı nitelikte ve özellikteki inşaatlar için tek ruhsat verildiği, özel bina inşaatları ile ilgili asgari işçilik uygulamasında Kurumca işlemlere esas alınan yapı sınıf ve grubuna işverenlerce itirazda bulunulduğu durumlarda ne yönde işlem yapılacağı hususlarında Müdürlüklerimizden alınan yazılar üzerine durum değerlendirilmiş olup, bu konuda Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

 

1- Serbest bölge veya organize sanayi bölgesinde, kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verilmiş (örneğin; sanayi tesisi, idare binası, sığınak, hangar ve diğer yardımcı tesislerin aynı ruhsat içinde değerlendirilmiş) olması halinde, her bir yapının kullanım amacı, niteliği ve özellikleri dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listeden belirlenecek yapı sınıf grupları esas alınarak her yapı için ayrı ayrı hesaplama yapılarak tek değerlendirme yapılacaktır.

 

 

2- Kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verildiği durumlarda, her yapının başlama ve bitiş tarihi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve genelgelerde inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalara göre belirlenecektir. Resmi belgelerle kanıtlanması halinde ise yapıların başlama ve bitiş tarihlerinin tespitinde, bu belgelerdeki tarihler esas alınarak işlem yapılacaktır.

 

 

3- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38’inci maddesinde, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili yapılacak asgari işçilik uygulamasında bina maliyetinin hesaplanması sırasında, yapının kullanım amacı, niteliği ve özellikleri dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listede kayıtlı yapının sınıf ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan birim maliyet listesindeki yapı sınıfı ve grubunun esas alınarak işlem yapılacağı belirtilmiş olmasına karşın bu işlemlere karşı işverenlerce itiraz edilmesi durumunda ne yapılacağı hususu düzenlenmemiştir.

 

Bu bağlamda, bina maliyetinin hesaplanması sırasında inşaatın ruhsatnamesindeki yapı sınıf ve grubu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinde kayıtlı yapı sınıf ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü uyarınca işlem yapılacak olmakla birlikte, bu işlemlere işverenlerce itirazda bulunulması durumunda, öncelikle yapının kullanım amacı, niteliği ve özelliklerinin tespiti için konu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarına intikal ettirilecek ve anılan memurlarca düzenlenecek olan raporlardaki tespitlere istinaden, asgari işçilik uygulamasına ilişkin ön değerlendirme ya da araştırma işleminde esas alınması gereken yapı sınıf ve grubu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinden Ünitelerimizce belirlenecektir.

 

 

Ünitelerimizce, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca yapılan tespitler sonucu belirlenmiş olan yapı sınıf ve grubuna da işverenlerce itiraz edilmesi halinde, bu defa itiraza konu inşaatın yapı sınıf ve grubunun Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinden belirlenmesi amacıyla, konuya ilişkin gerekli bilgi ve belgeler (işverenin itiraz dilekçesi, rapor, ünite görüşü vs.) Genel Müdürlüğümüze gönderilecek ve Ünitelerimizce de anılan komisyonun görüşü doğrultusunda işlemler sonuçlandırılacaktır.

 

 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Birol AYDEMİR

Kurum Başkanı V.

(25.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM