GÜNCEL MEVZUAT
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı.

15 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29685

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/67

Karar Sayısı: 2016/21

Karar Tarihi: 16.3.2016

İtiraz Yoluna Başvuran: Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu‘nun 74. maddesine, 27.5.2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun‘un 1. maddesiyle eklenen geçici fıkrada yer alan “…kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmazlar.” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10. ve 60. maddelrine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Geçici köy korucusu olarak görev yapan davacı tarafından, siorta primlerinin yatırılması ve sosyal güvencesinin sağlanmasına yönelik talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

 

(15.04.2016)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM