GÜNCEL MEVZUAT
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri / 1 - MuhasebeTR

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri / 1

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ SİRKÜLERİ / 1

 

Konusu

: Bandrollü ürün izleme sistemi uygulaması

Tarihi

: 20 / 09/2007

Sayısı

: ÜİS/ 2007 -1

İlgili olduğu madde

: Vergi Usul Kanunu madde (mükerrer) 257/ 6

 

1.Giriş

 

Bilindiği gibi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün izleme Sisteminin uygulamasına ilişkin olarak, 17.03.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Tebliği, 15.06.2007 tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazetede 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Tebliği ve 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazetede 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğlerde, Başkanlığımızca duyurulacağı belirtilen bazı hususlarla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

2. Açıklamalar

 

2.1.Bandrol Talebi

 

1 Seri No.lu Tebliğin (3.2.2) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, ithalatçılar ihtiyaçları olan bandrol/kodlanmış etiket ve/veya kod miktarı ile bandrol uygulamasının ve/veya kodlamanın yapılacağı yetkili firma tesisini aylık olarak önceden yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Ayrıca, seri üretim yapan üreticilerin talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını, seri üretim yapmayan işletmeler ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulatmayı talep eden ithalatçıların da ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket miktarını yetkili firmaya yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

 

Buna göre, üreticiler ve ithalatçılar, yukarıda bahsi geçen bandrol/kodlanmış etiket ve kodlarla ilgili taleplerini 27.06.2007 tarihinden itibaren www.sicpaassan.com internet sayfasında yer alan ve her bir firma için yetkili firma tarafından verilecek olan özel şifre ile açılacak olan özel sipariş formları üzerinden (söz konusu Tebliğlerde belirtilen dönemler esas alınarak) yetkili firmaya iletileceklerdir.

 

2.2. İthalatçılar İçin Bandrol Uygulamasının Yapılacağı Tesislerin Adresleri

 

1 Seri No.lu Tebliğin (3.1.2) bölümünün dördüncü paragrafında, ithal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak olan tesislerin yerleri ve faaliyete geçiş tarihlerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulacağı belirtilmektedir. İstanbul ilinde kurulacağı belirtilen tesisin, en yüksek hacimli alkollü içki ithalatının yapıldığı gümrük kapısı dikkate alınarak, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulmasına karar verilmiş ve söz konusu tesislere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

- SS Kadıköy Ağaçişleri Küçük Sanayi Sitesi, Muallimköy - 2000 ada 6 nolu depo Gebze / KOCAELİ,

- Özgürlük Mahallesi, Yeni Gıda Toptancılar Sitesi, F Blok No:105/ MERSİN,

- Karacaoğlan Mahallesi Öztim İş Merkezi 9/E Işıkkent/ İZMİR.

 

2.3. Aktive Edilmiş Bandrollerin Teslim Edileceği Tesislerin Adresleri

 

Seri üretim yapmayan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulamayı talep eden ithalatçıların, söz konusu bandrolleri ve/veya kodlanmış etiketleri teslim alacakları adresler aşağıdadır.

 

-  Basımevi: Tekel Sitesi 81540  Cevizli/İSTANBUL

-  Özgürlük Mahallesi, Yeni Gıda Toptancılar Sitesi, F Blok No:105/ MERSİN

-  Karacaoğlan Mahallesi Öztim İş Merkezi 9/E Işıkkent/ İZMİR.

 

2.4. Diğer Hususlar

 

2 Seri No.lu Tebliğin (1), (4), (5), (7), (8), (12) ve (13) maddelerinde geçen "yurtdışı üretim mahalli" ifadesi, serbest bölge ve antrepo mahallini de içine alacak şekilde uygulanabilecektir. Ancak bu uygulamadan yararlanmak isteyen ithalatçıların, bu mahallerde uygulamaya yönelik yazılarını yetkili firmaya göndermeleri gerekmektedir.

 

Bahsi geçen talep yazısının ekinde;

 

- ithalatçıların serbest bölge ve antrepo adresleri,

- bandrol uygulanmasını talep ettikleri ürünlerinin miktarı,

- iç ambalaj birimi,

- TAPDK izin No. ve TAPDK izin tarihi

 

bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

 

18.08.2007 tarihli ve 26617 sayılı 3 seri No.lu Tebliğin birinci maddesinin dördüncü paragrafında bahsi geçen ek I (ÜİS) stok bandrol bildirim formunun iletileceği faks numarası 0312 415 28 32' dır.

 

Duyurulur.

 

Osman ARIOĞLU

Gelir İdaresi Başkanı

(21.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM