GÜNCEL MEVZUAT
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - MuhasebeTR

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

 
4 Mart 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29643

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Gül Arı DAĞASLAN (Daire Başkanı), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi Nilgün ÜNALMIŞ (Matematikçi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Osman Nejat GÜNERİ (İş Başmüfettişi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına İrfan METE (Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri), Enis BAĞDADİOĞLU (Danışman), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Hasan YILMAZ (TÜHİS İktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası

Başkanlığı adına Recep DÜZGİT (Meclis Üyesi)’in katılımlarıyla 16 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.
Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 23,00 TL (Yirmi Üç Türk Lirası) iaşe bedelinin, 11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2015 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2015 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,
Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 25,00 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile kabulüne karar verildi. 16/02/2016

 

(04.03.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM