GÜNCEL MEVZUAT
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) - MuhasebeTR

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)

 25 Şubat 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29635

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 13)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformundan, kablo ortamından ve kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden bedel karşılığı iletilmesine yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınlarının bedel karşılığı iletilmesine yönelik, ödemeli yayıncılık hizmetlerinde ÖİV uygulamasına ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından verilen ödemeli yayıncılık hizmetlerinde ÖİV uygulaması
MADDE 4 – (1) Ödemeli yayıncılık hizmetleri, herhangi bir ilave içerik barındırmayan standart yayınları izleme/dinleme imkanının yanı sıra, abonelerin/müşterilerin tercih edeceği farklı türde yayınları bir kerelik veya dönemsel olarak izleme/dinleme imkanını da kapsamaktadır. BTK yetkilendirmesine tabi olan ve bu kapsamda iletim hizmeti nedeniyle ÖİV mükellefi olan işletmeciler, içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerini, abonelere taşıyabileceği gibi abonelere sunulan içerikleri kendileri de temin edebilmektedir.
(2) BTK yetkilendirmesine tabi olmayan içerik sağlayıcı kişi veya şirketlerin içeriklerinin abonelere iletilmesi durumunda, iletim hizmetini ifa eden yetkilendirilmiş işletmecilerin ÖİV matrahı, abonelerden alınan iletim hizmetinin bedelidir. Yetkilendirilmiş işletmecilerin iletim hizmeti dolayısıyla içerik sağlayıcılardan da ayrıca bedel alması durumunda, söz konusu bedeller üzerinden de ÖİV hesaplanması gerekir.
(3) Radyo ve televizyon yayınları, uydu platformu ve kablo ortamından iletilebildiği gibi kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden de iletilebilmektedir. Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcıları üzerinden verilen radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesi hizmetleri de 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtildiği şekilde yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından yetkilendirme kapsamında verilmesi durumunda ÖİV’nin konusuna girer. Öte yandan, bahsi geçen yayınların iletilmesi ve izlenmesi için kullanılan internet erişimi üzerinden de bedel alınması halinde, bu bedel üzerinden ayrıca ÖİV hesaplanması gerektiği tabiidir.
(4) Ödemeli yayıncılık hizmetinin, önce kullanılıp, bedeli sonra ödenmek suretiyle verilmesi yerine, önce bedelin ödenip, sonra kullanım hakkının kazanıldığı ön ödemeli şekilde verilmesi durumunda vergi, tahsil edilen bedelin iletim hizmetine isabet eden kısmı üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(25.02.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM