GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (Taslak) - MuhasebeTR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (Taslak)

 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel  Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 3 Seri No.lu Tebliğ  Taslağı hazırlanmış olup bu tebliğ taslağında;

 

- 3065 sayılı Kanuna eklenen Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine uygulanacak KDV istisnasına,

 

- 3065 sayılı Kanunun ile değişik geçici 26 ncı maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV istisnasına,

 

- 3065 sayılı Kanuna eklenen milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde KDV’den istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunda uygulanacak KDV istisnasına

 

ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

 

Ayrıca Tebliğ Taslağında;

 

- İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergilere,

 

-Mücbir sebep halinde bulunulan sürede kısmi tevkifat yükümlülüğüne,

 

-Ağaç ve orman ürünleri tesliminde bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından tesliminde tevkifat uygulamasına,

 

-Sermaye piyasası mevzuatına göre ihraç edilen bazı sermaye piyasası araçlarına yönelik KDV uygulamasına

 

ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmaktadır.

 

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi mayaz@gelirler.gov.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

(10.02.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM