GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29620

Kanun No: 6663

Kabul Tarihi: 29 Ocak 2016

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

Devamı İçin Tıklayınız

(10.02.2016)

GÜNDEM