GÜNCEL MEVZUAT
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik ... - MuhasebeTR

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik ...

10 Eylül 2007 PAZARTESİ
Resmî Gazete, Sayı : 26639
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

 

MADDE 1- (1) 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve aşağıda belirtilen hesaplar Tebliğden çıkarılmıştır.

 

150710              ÖZKAYNAKLARDAN

150712              KATILMA HESAPLARINDAN

 

151710              ÖZKAYNAKLARDAN

151712              KATILMA HESAPLARINDAN

 

154710              ÖZKAYNAKLARDAN

154712              KATILMA HESAPLARINDAN

 

155710              ÖZKAYNAKLARDAN

155712              KATILMA HESAPLARINDAN

 

2220110            MENKUL DEĞERLER

2220111            TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220113            TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2220114            RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

2230110            MENKUL DEĞERLER

2230111            TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230113            TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2230114            RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

254                    ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.

 

255                    ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.

 

25602                ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

 

25702                ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

 

280018              VERİLEN OPSİYON PRİMLERİ

 

28806                ÖZEL MALİYET BEDELLERİ

 

288072              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

 

288126              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ

 

30443                KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 

390504              ÜYE İŞYERİ P.O.S. BLOKELERİ

 

392028              ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

393028              ALINAN OPSİYON PRİMLERİ

 

4150300            DEĞERLEME FARKI

4150301            KUR FARKI

 

4150310            DEĞERLEME FARKI

4150311            KUR FARKI

 

4150400            YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150401            KUR FARKI

 

4150410            YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150411            KUR FARKI

 

4150450            YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150451            KUR FARKI

 

415090              KUR FARKLARI

415099              DİĞER

 

85002                ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

 

85102                ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

 

                          222010 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERİN, 222011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN, 2220103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI, 223010 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERİN, 223011 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN, 2230103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI, 238 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – T.P hesabı ve alt hesapları, 239 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR – Y.P. hesabı ve alt hesapları, 26403 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR, 26503 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR, 336 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR – T.P., 337 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR – Y.P., 346 SERMAYE BENZERİ KREDİLER – T.P., 347 SERMAYE BENZERİ KREDİLER – Y.P., 41403 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU, 41404 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI, 414044 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI, 41406 RİSKTEN KORUNMA FONLARI, 41503 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU, 41504 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI, 415044 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI, 41506 RİSKTEN KORUNMA FONLARI, 580 MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN GELİRLER- T.P. hesabının alt hesapları, 581 MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN GELİRLER - Y.P. hesabının alt hesapları, 820053 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR ve 821053 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

222010              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

 

222011              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN

 

2220103            TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223010              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

 

223011              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN

 

2230103            TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

238                    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P

23800                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000              MENKULLER

238001              GAYRİMENKULLER

238002              İŞTİRAKLER

238003              BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238005              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009              DİĞER

23801                DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010              MENKULLER

238011              GAYRİMENKULLER

238012              İŞTİRAKLER

238013              BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238015              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019              DİĞER

 

239                    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

23900                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000              MENKULLER

239001              GAYRİMENKULLER

239002              İŞTİRAKLER

239003              BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239005              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009              DİĞER

23901                DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010              MENKULLER

239011              GAYRİMENKULLER

239012              İŞTİRAKLER

239013              BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239015              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019              DİĞER

 

26403                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

26503                SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

336                    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

 

337                    SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

 

346                    SERMAYE BENZERİ BORÇLAR – T.P.

 

34600                BİRİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR

 

34601                İKİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR

346010              SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460100            YURTİÇİ BANKALARDAN

3460101            YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460102            YURTDIŞI BANKALARDAN

3460103            YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

346011              SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

347                    SERMAYE BENZERİ BORÇLAR – Y.P.

 

34700                BİRİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR

 

34701                İKİNCİL SERMAYE BENZERİ BORÇLAR

347010              SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470100            YURTİÇİ BANKALARDAN

3470101            YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470102            YURTDIŞI BANKALARDAN

3470103            YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

347011              SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

41403

(10.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM