GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi (Seri No: 2007/1) - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi (Seri No: 2007/1)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI: B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1

KONU: Çift kabin kamyonet

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2007/1

 

.............. VALİLİĞİNE/ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

 

- Çift kabin yük taşıma kısmı açık hem yolcu hem de yük taşımaya uygun olan (4X2),

- Çift kabin yük taşıma kısmı kapatılmış olan (4X2),

 

taşıtlar ile aynı özelliklere sahip bütün tekerlekleri motordan güç alan (4X4) taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar

 

Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerden hangisi kapsamında vergilendirileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;

 

"Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

 

Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

 

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır."

hükmü yer almaktadır.

 

2 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri'nde;

 

"a) Arka kısımda oturma yeri bulunmayan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) kamyonet,

 

b) Arka kısımda oturma yeri bulunan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen "çift sıra koltuklu", "üç sıra koltuklu" kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) panel van olarak vergiye tabi tutulacaktır."

 

açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan Sirkülerde yer alan açıklama ile söz konusu taşıtların, fiziki durumları göz önünde bulundurularak, sadece yük taşıma amaçlı kullanılanlar ile hem yük hem de yolcu taşıma amaçlı kullanılanlar olmak üzere vergilendirilmesinde ayırıma gidilmiştir.

 

Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 5035 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle arazi taşıtları ve panel van tipi taşıtların, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlarına ve motor silindir hacimlerine göre; kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yaşlarına ve azami toplam ağırlıklarına göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi'nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi'nde;

 

1. - Arazi taşıtı (4Х4),

    - Çift kabin kamyonet (4Х4),

    - Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,

    - Kamyonet (4Х4),

    - Kamyonet arazi taşıtı

 

şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,

 

2. Çift kabin (4Х2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Osman ARIOĞLU

Gelir İdaresi Başkanı

(03.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM