GÜNCEL MEVZUAT
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) - MuhasebeTR

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

29 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete Sayı : 26628


Maliye-Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 51) 

             1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 4751 sayılı Kanunla2 değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük3 hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

             Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2008 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.

–––––––––––––––––––

1 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 9/4/2002 gün ve 24721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 15/3/1972 gün ve 14129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

 

(29.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM