GÜNCEL MEVZUAT
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar - MuhasebeTR

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar

4 Ekim 2015 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29492

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar No: 2015/8112

İşsizlik Sigortası Fonu gelirleriin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/9/2015 tarihli ve 34818 sayılı yazısı üzerine, adı geçen mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca1/10/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

1/10/2015 Tarihli ve 2015/8112 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

Madde 1- (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası ile % 30 olarak belirlenen ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelimeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönetlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2015 ve 2016 yılları için % 50’ye çıkarılmıştır.

Madde 2- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7437 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Madde 4– (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

(05.10.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM