GÜNCEL MEVZUAT
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 3 - MuhasebeTR

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No: 3

18 Ağustos 2007 CUMARTESİ
Sayı : 26617

Maliye Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 3

             Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Seri No:1) 1 aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1. 2 Seri No.lu Tebliğin2 10. maddesinin birinci paragrafıyla değiştirilen, Tebliğin (3.1.2) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

             24 Temmuz 2007 tarihinden önce bandrolsüz olarak üretilmiş veya ithal edilmiş olan alkollü içkilerin (bira hariç); toptan satıcıları tarafından 15 Ekim 2007 tarihinden itibaren teslimi, perakende satıcıları ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından da 5 Kasım 2007 tarihinden itibaren satışı yapılmayacaktır.

             Öte yandan; üretici, toptan satıcı, perakende satıcı ve açık içki satıcılarının stoklarında bulunan 24 Temmuz 2007 tarihinden önce üretilmiş ve/veya ithal edilmiş ürünlere (bira hariç) 5 Kasım 2007 tarihine kadar bandrol uygulanacaktır.

             Stoklarında bandrolsüz alkollü içki bulunduranlar (bira hariç), bandrol taleplerini, söz konusu ürünlerini teslim aldıkları tedarikçisine, bu Tebliğ ekinde yer alan EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formu ile bildirecektir. TAPDK üretim iznine haiz üreticiler ve TAPDK ithalat iznine haiz ithalatçılar, kendilerine iletilen Ek-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formu ile birlikte kendi stoklarına ilişkin EK-I ÜİS Stok Bandrol Bildirim Formunu 5 Kasım 2007 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına I Seri No.lu Sirkülerde yer alan fax adresi aracılığı ile bildireceklerdir.

             2. 2 seri No.lu Tebliğin 12. maddesinin birinci ve ikinci paragrafı ile değiştirilen, Tebliğin (3.2.2) bölümünün birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticileri talep ettikleri bandrol ve /veya kod miktarını yetkili firma ve TAPDK' ya yazılı olarak bildireceklerdir. Yetkili firma, talep edilen miktarda bandrolü ve/veya kodların uygulanması için güvenlikli mürekkep kartuşunu basım merkezinde talep tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edecektir.

             Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulatmayı talep eden ithalatçılar, ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket taleplerini yetkili firma ve TAPDK' ya yazılı olarak bildireceklerdir. Yetkili firma, talep tarihinden itibaren bir ay içinde, talep edilen miktarda aktive edilmiş bandrolü/kodlanmış etiketi, basım merkezi ile İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde teslim edecektir. Ayrıca, seri üretim yapmayan işletmeler bandrol teslimatı için teslimat yeri tercihini de aylık olarak yetkili firmaya bildireceklerdir."

             3. 2 seri no.lu Tebliğin 18. maddesi ile değiştirilen, Tebliğin 6. bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             "Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri (bira dahil), en az bir aylık ortalama bandrol ve kod için gerekli güvenlikli mürekkep taleplerinin bedeli tutarında banka teminatı mektubunu yetkili firmaya vereceklerdir."

             Tebliğ olunur.

——————————

1. 26465 sayı ve 17/03/2007 tarihli 1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği

2. 26553 sayı ve 15/06/2007 tarihli 2 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği

Eki için tıklayınız

 

(18.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM