GÜNCEL MEVZUAT
Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/21) - MuhasebeTR

Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/21)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/21)

 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) 27/7/1984 tarihli ve 18471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: FKS-84/1-1)" ile mecburi uygulamaya konulan, TS 3797 "Anahtarlar-Vidalı Elemanlar için-Girme, Metrik" Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde revize edilmiştir. Bu revizyon metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve bu geçiş süresi sonunda eski metin uygulamadan kaldırılacaktır.

             MADDE 3 – (1) Ekli Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı için Tıklayınız

(04.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM