GÜNCEL MEVZUAT
Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin ... - MuhasebeTR

Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin ...

18 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26586

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12392

Ekli “Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/7/2007 tarihli ve 60281 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 

BAZI İŞLEMLERDE UYGULANACAK BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

             Vergi nispetleri

             MADDE 1 – (1) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

             a) Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1,

             b) Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,

             olarak uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, yayımlandığı günü izleyen üçüncü günde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3  (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(18.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM