GÜNCEL MEVZUAT
Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar - MuhasebeTR

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11070

             Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1/8/2006 tarihli ve 2830 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT

EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Hasar fazlası desteği

             MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/6/2006 - 31/12/2006 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin; hasar prim oranı % 70 ile % 140 arasında kalan kısmı için % 50 oranında, % 140 oranını aşan kısmı için ise tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

             Finansman

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ortaya çıkması halinde, söz konusu tutar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/6/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve  Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

 

(19.10.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM