GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 27 - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 27

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/27

 


 

Konusu

:Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerinde e-Beyanname Uygulaması

Tarihi

: 03/07/2007

Sayısı

: VUK-27/2007-3/e-Beyanname-5

İlgili olduğu maddeler

: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 28 ve mükerrer 257 nci maddeleri

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ve 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 373 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannameleri ile bu mükellefler tarafından izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannameleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Aynı Tebliğde, Haziran 2007 dönemine ait olup 15 Temmuz 2007 tarihine kadar verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereğince 27 Temmuz 2007 tarihine kadar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Ancak, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (9) numaralı fıkrasının Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "10.Diğer hususlar" bölümünde banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.

 

Buna göre, Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin 15 Temmuz 2007 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 16 Temmuz 2007 günü akşamına kadar elektronik ortamda verilmesi ve verginin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.

 

Osman ARIOĞLU

Gelir İdaresi Başkanı

(05.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM