GÜNCEL MEVZUAT
506 Sayılı SSK'na Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine... - MuhasebeTR

506 Sayılı SSK'na Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine...

22 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26529

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 30/12/1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşitme cihazının kullanma süresi beş yıl olup, bu süre dolmadan onarılmaz ve yenilenmez."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "sağlık kurulunca düzenlenecek raporda" ibaresi "sağlık raporu ile" olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasındaki "Ancak, temin edilen malül arabasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kurumca belirlenen" ibaresi eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "dört yıldır" ibaresi "iki yıldır" olarak, altıncı fıkrasının ikinci cümlesindeki "dördüncü" ibaresi "ikinci" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "yedi yıl" ibaresi "beş yıl" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(22.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM