GÜNCEL MEVZUAT
506 Sayılı SSK'nın 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen .... - MuhasebeTR

506 Sayılı SSK'nın 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen ....

22 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26529

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 32 NCİ MADDESİNİN (B) FIKRASINDA BELİRTİLEN AĞIZ PROTEZLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK YARDIMA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 11/7/1978 tarihli ve 16343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Ağız protezlerine ilişkin hizmetlerin sağlık kurum ve kuruluşlarından satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde  belirlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe, 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6 ncı madde eklenmiştir.

             "MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(22.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM