GÜNCEL MEVZUAT
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4) - MuhasebeTR

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4)

 16 Mart 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28589

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ

ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2013/4)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,22, ABD doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64’tür.

(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 2,72, ABD doları için yüzde 2,20 ve Euro için yüzde 2,14’tür.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/4/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

 

 

(16.03.2013)

GÜNDEM